Důkazem kvality naší dosavadní práce je i ocenění starosty Ivo Mlátilíka, které obdržel 16. září 2014 na Pražském hradě ve Vladislavském sále od samotného prezidenta republiky. Zasloužil si ho tím, že se jako starosta Františkových Lázní probojoval až do finále soutěže zvané "Nejlepší starosta 2010-2014" pořádané Svazem měst a obcí ČR. Je nutné podotknout, že vyhodnocení této soutěže předcházelo splnění mnoha přísných kritérií a Ivo Mlátilík se probojoval z 6600 českých a moravských starostů až mezi finalisty. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů!


Proč?

Ano, správná otázka. Proč jsme založili v roce 2005 seskupení neposlušných občanů "Františkovy Lázně -SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH"? Odpověď je velmi prostá! Jsem od narození občanem Fr. Lázní, patriotem a tudíž občanem, kterému bytostně vadí lidská hamižnost, hloupost, nabubřelost, sebestřednost. Tyto všechny jmenované negativní vlastnosti a ještě mnohem více jsme mohli pozorovat v posledních letech u našeho bývalého vedení města.

Číst více..


Občan byl jen obtížný hmyz, který bzučel, otravoval,žádal, dotazoval se a zacláněl! A vrchnost? Klobouky, mikrofony, žranice, kamarádíčci, jejich potřeby a chutě, rabování městské pokladny a arogance obludných rozměrů! Ruku v ruce s tím i obrovská hloupost, nekompetentnost, neznalost zákonů, ekonomiky v samé její podstatě, pocit že se jim nemůže nic stát a odvěká přezíravost! Tak to nemohlo zůstat!!! A tak jsem v září 2005 spolu s několika lidmi, kteří smýšlejí jako já, začal navštěvovat jednání MZ ve Fr. Lázních. Začali jsme rozplétat velmi pomalu, ale důkladně, pavučinky, klubíčka, nitky. Začali jsme bojovat! Bojovat za Vás, obyčejné lidi, kteří si tehdy mysleli, že se s tím nedá nic dělat! Abychom byli organizováni, založili jsme naše občanské sdružení a začali vydávat měsíčník "Zrcadlo", kde dodnes informujeme občany o naší práci a nápravě starých křivd! A že to neděláme špatně je myslím vidět již dnes! Ovšem, co by jsme byli bez našich příznivců, občanů Fr. Lázní? Nic!!! A proto děkujeme všem, kteří nás podpořili a kteří nám fandí! Vrátíme Vám to, uvidíte!

S pozdravem
předseda sdružení
Ivo Mlátilík

Aktuální číslo

Stáhnout číslo 101
(ve formátu PDF)

Starší čísla